Kontakt

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo - Wychowawczych "Nasze Dzieci"

Komisji Edukacji Narodowej 2m2
06-408 Krasne
woj.mazowieckie

Numer KRS: 0000499901

Numer REGON: 147123929

Numer NIP: 7611557149

Tel: 236574225
     693-143-941
     609-024-351

Numer Konta Bankowego: 68821300082005070262120001

Poczta elektroniczna: fundacja@fipiow.pl