Rozmiar czcionki: A A A

Strona główna

Witamy na stronie Fundacji Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo - Wychowawczych "Nasze Dzieci"

4 kwietnia 2024

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

W okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo–Wychowawczych „Nasze Dzieci” rozpoczęła realizację projektu pn. „Aktywność szansą na lepsze życie„ dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2023 „Możemy Więcej".

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i poprawa funkcjonowania w społeczeństwie 36 dorosłych osób z niepełnosprawnościami z powiatów przasnyskiego, makowskiego, ciechanowskiego województwo mazowieckie. W projekcie przewidziano 5 form wsparcia, uzupełniających się wzajemnie.

Wsparcie dla beneficjentów ostatecznych projektu:

 1. Nauka funkcjonowania w życiu codziennym;
  Celem formy wsparcia będzie zwiększenie samodzielności beneficjentów poprzez opanowanie samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego.
 2. Arteterapia;
  Będzie miała na celu kompensowanie i korygowanie zaburzeń rozwojowych, poprawę kondycji ruchowej i rozwój intelektualny beneficjentów.
 3. Kulinoterapia;
  Zajęcia z kulinoterapi będą miały na celu poprawę funkcjonowania w życiu codziennym, podniesienia stopnia umiejętności samoobsługowych.
 4. Gry i zabawy sportowo–uspołeczniające;
  Celem tej formy wsparcia będzie rozwijanie kompetencji społeczno–emocjonalnych, umiejętności komunikacyjnych, znajomości zasad społecznych.
 5. Wsparcie psychologiczne;
  Celem zadania będzie nauczenie beneficjentów jak radzić sobie ze stresem, podniesienie poczucia wartości oraz zwiększenie samodzielności.

1 lutego 2024

1 stycznia 2024

Witamy serdecznie w Nowym Roku i zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie pn: "Samodzielni i niezależni" sfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego