Koncert Kolędowy 2015

Koncert Kolędowy 2015.
*
Kościół w Węgrze.

*
Kościół w Węgrze.

*
Kościół w Węgrze. Mali Karniewiacy.

*
Kościół w Węgrze. Maria i Izabela Małkowskie, zespół SUMMER MUSIC.

*
Kościół w Czernicach Borowych.

*
Kościół w Czernicach Borowych.

*
Kościół w Czernicach Borowych.

*
Kościół w Krasnem.

*
Kościół w Krasnem.

*
Kościół w Krasnem.

*
Kościół w Krasnem. Prezes Fundacji.